Zmiany w udzielaniu pożyczek na działalność gospodarczą – będą niespodzianki?

Pożyczki bezzwrotne w wysokości 40 tys. złotych, udzielane dotąd osobom, które zamierzały założyć własne przedsiębiorstwo, niedługo mogą się skończyć. Planowane jest zastąpienie ich pożyczkami zwrotnymi, których maksymalna wysokość wyniesie 50 tys. złotych. Dzięki tej zmianie samorządy będą mogły finansować większą ilość projektów i tym samym więcej osób skorzysta ze wsparcia finansowego na utworzenie własnej firmy.

Zwrócone pieniądze trafią do innych początkujących przedsiębiorców. Z pożyczek bezzwrotnych mogły dotąd korzystać określone grupy osób np. osoby starsze lub młode, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i mieszkające na terenach o dużym stopniu bezrobocia.

Przejście na system pożyczek zwrotnych spowoduje,że te same środki będą mogły wspierać dużo więcej firm. Poza tym teraz o pożyczkę może się starać każda osoba, która chce założyć własną firmę i przekonać do swego pomysłu pracodawcę.

Jednak prowadzenie własnej firmy przez ostatnie 12 miesięcy uniemożliwia staranie się o taką pożyczkę. Ubieganie się o pożyczkę zwrotną wymaga takich samych procedur jak  w przypadku pożyczek bezzwrotnych. Przy udzielaniu pożyczek zwrotnych będą pośredniczyć instytucje finansowe wybrane przez władze samorządowe na drodze konkursów. Wybrane instytucje będą zobowiązane do zorganizowania programu szkoleniowo-doradczego dla osób starających się o pomoc.

Osoby zainteresowane wsparciem muszą zgłaszać się bezpośrednio do tych instytucji, a nie jak dotąd do urzędów marszałkowskich czy urzędów pracy. Urzędy te będą udzielać informacji na temat wybranych instytucji finansowych. Z opisanych pożyczek mogą korzystać również osoby, które mają trudności z uzyskaniem kredytu w banku. Obecnie w wielu województwach odbywają się konkursy, które mają wybrać pośredników finansowych.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]